ΣΥ.ΦΑ.Ρ. Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094524194
Δ.Ο.Υ.: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΜΗ: 022319750000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ 6 & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 2831054940 ΦΑΧ: 2831053837
E-MAIL: account@syfak.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.syfak.gr/syfar