Συμμετοχή φαρμακείων του ΣΥ.ΦΑ.Κ. στο Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΑΙΟΣ»

0

Συμμετοχή φαρμακείων του ΣΥ.ΦΑ.Κ. στο Πρόγραμμα ''ΑΡΕΤΑΙΟΣ'

Συμμετοχή φαρμακείων του ΣΥ.ΦΑ.Κ. στο Πρόγραμμα »ΑΡΕΤΑΙΟΣ» μια πρωτοποριακή υπηρεσία προς τον πελάτη – ασθενή με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την φροντίδα υγείας (διατροφικές συνήθειες – τρόπος ζωής) και την αντιμετώπιση της υποδιάγνωσης αναφορικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη.