Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας διορθωτικό δελτίο τιμών με ισχύ για φαρμακαποθήκες και για φαρμακεία από 28/7/2016

0

Πατήστε στα παρακάτω pdf για να δείτε αναλυτικά το διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων και το διορθωτικό ανατιμολόγησης.

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Διορθωτικό Ανατιμολόγησης