Δίκτυο Φαρμακείων

Με προϋποθέσεις συμμετοχής
Δέσμευση πιστότητας στο δίκτυο
Αποδοχή στοχοποίησης για τα προϊόντα των συνεργαζόμενων εταιρειών
Κοινή Σήμανση