Διαφημιστική Καμπάνια για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα από τον Π.Φ.Σ

0

Διαφημιστική Καμπάνια του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία.